Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Osoba dle vyplněného formuláře tímto uděluje souhlas správci osobních údajů Česká bioplynová asociace, se sídlem Na Zlaté Stoce 1619, 370 05 České Budějovice (dále jen „CzBA“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v zpracovával tyto osobní údaje.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Registrace uživatele

  • Uživatelské jméno
  • Jméno
  • Příjmení
  • E-mailová adresa
  • Organizace

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Více informací

https://www.biometanet.cz/zasady-cookies-eu/