Jak na to

Detaily k jednotlivým bioplynovým stanicím (BPS) a regionálním podmínkám na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP) byly zpracovány do databáze a mapy, která je k dispozici na www.biometanet.cz.

Na mapě je možné si prohlédnout BPS škálované podle jejich komplexního hodnocení, aktuálního instalovaného elektrického výkonu, resp. potenciálu výroby biometanu, délky navrhované trasy přípojky či bilance odpadů (volba v boxu vpravo nahoře).

U každé BPS se zobrazí také výše uvedené základní parametry a po kliknutí na detail i řada podrobností, včetně ekonomických kalkulací nákladů případné transformace. BPS, kde existuje alespoň malá šance na připojení k síti zemního plynu, mají zpracován a nahrán katalogový list i s návrhem trasy přípojky, parametry a bariérami, přehledem konkurence, využitelných odpadů v ORP, popisnými texty k technologii a BPS obecně, mapovými podklady a podrobným hodnocením BPS.

Vše doplňuje mapa možných umístění nových biometanových stanic, která vychází z přezkumu vhodných brownfieldů či stávajících provozů. Na mapě se dá vyhledávat v mapových podkladech (názvy obcí, adresy atd.).

Pro ORP jsou zpracovány v mapě vrstvy celkového instalovaného výkonu na jejím území, celkového teoretického potenciálu výroby biometanu, potenciálu jeho výroby z odpadů, resp. možného podílu odpadů na celkovém vyrobeném biometanu (volba v boxu vpravo nahoře). Také u ORP je možné kliknutím na její území vyvolat přehled parametrů v tabulce.

Každá vrstva má svou legendu zobrazující se vlevo dole. Kompletní přehled vrstev a legend k nim je uveden po záložkou O mapě (horní menu). V menu lze využít také nástroje (včetně selekce dat podle vybraných krajů/ORP) a zvolit různé mapové podklady.

Pro všechny, kteří mají zájem o podkladová data a podrobnosti v tabulkovém formátu je k dispozici veřejná databáze, v níž je možné ve verzi 1 selektovat podle na mapě zvolených krajů a ORP (možno zvolit více krajů či ORP najednou), ve verzi 2 pak podle zadaného výrazu. Výsledky je možné řadit podle různých typů hodnot. Databáze a mapa by měly sloužit hlavně veřejné správě pro její přehled, dále pak pro investory i vlastní provozovatele BPS.